Specialekurser:
Formål
Kursusledelsen
Kursusudbud
Ny kursist
Kursusprogram

 

Generelle kurser i de medicinske hoveduddannelsesforløb


Formål

Den centrale kursusledelse under DSIM forestår planlægningen af de teoretiske tværfaglige speciallægekurser i DSIM regi. Hver kursist i en af de intern medicinske specialer skal i det fem-årige hoveduddannelsesforløb gennemgå seks kurser foruden de specialespecifikke kurser. DSIM planlægger og afholder kurserne i samarbejde med Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi, Dansk Selskab for Klinisk Onkologi, Dansk Geriatrisk Selskab, Dansk Neurologisk Selskab, Dansk Psykiatrisk Selskab, samt andre relevante specialister.

Kursusbeviser
Efter endt kursusrække sendes kursusbeviser til kursusledelsens sekretariat v/Gitte Koch, som sørger for videresendelse til underskrift hos kursusledelsens formand.


Sidst opdateret: 13. maj 2013