Specialekurser:

Formål
Kursusledelsen
Kursusudbud
Ny kursist
Kursusprogram

Specialekurser

Generel information

Til nye hoveduddannelseskursister

Tilrettelæggelse af din kursusplan
Kursustidspunkter på din kursusplan
Økonomiske forhold
Opholdsudgifter
Kursusevaluering
E-mail


Målbeskrivelser i speciallæge-uddannelsen

Målbeskrivelse for Introuddannelse (2013)

Kompetencekort til Intro (2013) - pdf

Kompetencekort til Intro (2013) - word

 

Målbeskrivelse for Hoveduddannelse (2013)

Kompetencekort til Hoveduddannelse (2013) - pdf

Kompetencekort til Hoveduddannelse (2013) - word


Logbog

Ny ændret version (febr. 2008)


Link til Sundhedsstyrelsen

DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN, KURSUSLEDELSEN

Til nye hoveduddannelseskursister
I forbindelse med din ansættelse som kursusreservelæge, skal du gennemføre et teoretisk uddannelsesprogram omfattende 9 teoretiske tværfaglige speciallægekurser.

Til top

Din kursusplan:
Der fremsendes 1 eksemplar af det samlede kursusprogram.

I forbindelse med kursusdeltagelse har du ret til frihed fra afdelingen. Ved barsel eller sygdom vil du blive anvist et nyt kursus.

Kursusledelsen skal opfordre dig til snarest efter modtagelsen af kursusplanen at meddele denne til de kliniske afdelinger - det letter afdelingernes udarbejdelse af arbejdsplaner.

Til top

Kursussted:
Kurserne holdes i nord-, syd- og østdanmark.

Kursustidspunkter på din kursusplan:
For kurser arrangeret af DSIM gælder, at kursusdatoerne som regel er endelige, og kun vil blive ændret i helt særlige tilfælde.

Til top

Økonomiske forhold:
Rejseudgifter ved kursusdeltagelse dækkes af dit uddannelsessted.

Opholdsudgifter:
Opholdsudgifter ved kursusdeltagelse dækkes af dit uddannelsessted.

Til top

Kursusevaluering:
Kursusledelsen evaluerer løbende de af DSIM arrangerede kurser for om muligt at bidrage til forbedringer. Evalueringen foretages elektronisk. På sidste kursusdag modtager kursisterne en e-mail med et link til en anonym elektronisk evaluering. Det er derfor vigtigt, at Gitte Koch-Hansen fra uddannelsessekretariatet har din nuværende og korrekte e-mail adresse.

Evalueringen er meget væsentlig for at fastholde et højt fagligt og pædagogisk niveau. Vi skal derfor endnu en gang understrege, at den elektroniske evaluering bør udfyldes kort tid efter kursets afholdelse, mens kurset endnu haves i frisk erindring.

Til top

E-mail:
Vi vil endelig bede dig tilkendegive, hvorvidt du ønsker dit personlige kursusprogram tilsendt med regelret post, eller om du foretrækker det tilsendt pr. e-mail. Vi vil kraftigt opfordre til elektronisk korrespondance under hele kursusforløbet, idet dette sparer os for printning, porto m.m. Under alle omstændigheder beder vi dig påføre din eventuelle e-mail adresse, ligesom du er velkommen til at kontakte os pr. e-mail på nedenstående adresser, hvis du skulle have spørgsmål.

Til top

På kursusledelsens vegne
Venlig hilsen

Anders Rinnov, Formand
Reservelæge
Rigshospitalet
Finsenscentret
2100 København Ø
Mail

Gitte Koch-Hansen
Kursussekretær
Hvidovre Hospital
Skadestuen 536
Kettegårds Allé 30
2650 Hvidovre
Tlf.: 26 35 23 44
Email: dsim_gittekoch@hotmail.com

Til top

Sidst opdateret:5. februar 2015