Specialekurser:

Formål
Kursusledelsen
Kursusudbud
Ny kursist
Kursusprogram

Specialekurser

Kursusledelsen

Det Centrale Kursusudvalg består af 9 medlemmer (typisk læger i hoveduddannelse), der udpeges af de 9 intern medicinske specialeselskabers bestyrelser. Kursusudvalget god-kendes hvert år på den ordinære generalforsamling. Det Centrale Kursusudvalg vælger selv en formand (hovedkursusleder). Ved flere kandidater og stemmelighed blandt disse udpeger DSIMs bestyrelse formanden.

Kursusudvalgets aktuelle sammensætning

Hovedkursusleder
Ellen Sloth Andersen
Dansk Selskab for Infektionsmedicin

Næstformand
Ahmed Aziz
Dansk Cardiologisk Selskab

Rikke Krogh-Madsen
Dansk Selskab for Infektionsmedicin

Juliane Theilade
Dansk Cardiologisk Selskab

Ahmed Aziz
Dansk Cardiologisk Selskab

Erika Belard
Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi

Synne Semb
Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi

Ane Verholt
Dansk Selskab for Geriatri

Søren Kasch
Dansk Selskab for Geriatri

Peter Clausen
Dansk Nefrologisk Selskab

Ditte Hansen
Dansk Nefrologisk Selskab

Pär Josefsson
Dansk Hæmatologisk Selskab

Lisbeth Enggaard
Dansk Hæmatologisk Selskab

Mette Holland-Fischer
Dansk Reumatologisk Selskab

Mette Yde Dam
Dansk Reumatologisk Selskab

Ingrid Titlestad
Dansk Lungemedicinsk Selskab

Lars Pedersen
Dansk Lungemedicinsk Selskab

Pia Nimann Kannegaard
Dansk Selskab for Geriatri

 

Adresse:
Ellen Sloth Andersen
Medicinsk afdeling
Kildegårdsvej 28
2900 Hellerup

Mail: ellensloth@dadlnet.dk

Sekretær:
Gitte Koch-Hansen
Kursussekretær
Hvidovre Hospital
Skadestuen 536
Kettegårds Allé 30
2650 Hvidovre
Tlf.: 26 35 23 44
Email: dsim_gittekoch@hotmail.com

Til top

Sidst opdateret: 14. juni 2014