Velkommen til DSIM

DSIM er en paraplyorganisation for de 9 intern medicinske specialer. Alle medlemmer af de 9 intern medicinske specialeselskaber er således automatisk medlemmer af DSIM.

Dansk Cardiologisk Selskab (DCS)
Dansk Endokrinologisk Selskab (DES)

Dansk Hæmatologisk Selskab (DHS)

Dansk Lungemedicinsk Selskab (DLS)

Dansk Nefrologisk Selskab (DNS)
Dansk Reumatologisk Selskab (DRS)
Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi (DSGH)
Dansk Selskab for Geriatri (DSG)
Dansk Selskab for Infektionsmedicin (DSI)

Hagedorn Prisen 31.03.2017
Se program her

Modtager af Hagedorn Prisen 2017
Jens Dilling Lundgren

 

Kursusrækken 2017


Hagedorn Prisen
Uddeles på selskabets årsmøde som belønning for fremragende forsknings- eller udviklingsindsats inden for et område af dansk intern medicin.
Novo Nordisk Fonden stiller midlerne til rådighed, og selskabets bestyrelse er fondsbestyrelse.


Tidligere prismodtagere 
Kontakt DSIM
 

Fællessekretariatet
Kristianiagade 12
2100 København Ø
Telefon: 3544 8403
Mail

CVR-nr. 18 28 74 98

Formand:
Overlæge
Pia N. Kannegaard
Mail

Redaktør
Overlæge
Pia N. Kannegaard
Mail

Webmaster:
Johanne Mosdal
Mail

 

13.03.2017