Mødekalender

Afholdte møder

Årsmøde med overrækkelse af Hagedorn Prisen 2017

Årsmødeprogram - Billeder

Professor, overlæge, dr.med. Jens Dilling Lundgren


 


Årsmøde med overrækkelse af Hagedorn Prisen 2016

Årsmødeprogram -Billeder

Professor, DMSc FRCP FERS Jørgen Vestbo

 

Årsmøde med overrækkelse af Hagedorn Prisen 2015
Årsmødeprogram - Billeder

Årets Hagedorn prismodtager 2015
Professor, MD, DMSc Oluf Borbye Pedersen

 

Årsmøde med overrækkelse af Hagedorn Prisen 2014
Program - Billeder

Årets Hagedorn prismodtager 2014
Professor, klinikchef, dr.med. Bo Feldt-Rasmussen


Årsmøde med overrækkelse af Hagedorn Prisen 2013
Program - Billeder

Årets Hagedorn prismodtager 2013
Professor, overlæge, dr.med. Lars Køber

 

Årsmøde med overrækkelse af Hagedorn Prisen 2012
Program - Billeder

Årets Hagedorn prismodtager 2012
Professor, overlæge, dr.med. Henrik Toft Sørensen

Til top

Årsmøde med overrækkelse af Hagedorn Prisen 2011
Program - Billeder

Årets Hagedorn prismodtager 2011
Professor, overlæge, dr.med. Ulla Feldt-Rasmussen

Foredrag:
Ændring af spekret for endokrinologiske sygdomme har stillet større krav til de diagnostiske analysemetoder

Faglige indlæg – Folkesundhed og intern medicin

Evidensdilemmaer i forebyggelse illustreret med fedme
Professor, overlæge, institutleder, dr.med. Thorkild I.A. Sørensen

Hvad har kardiologien gjort for folkesundheden?
Professor, overlæge, dr.med. Eva Prescott
Dansk Cardiologisk Selskab

De nye genstandsgrænser
Adj. professor, overlæge, dr.med. Ulrik Becker
Dansk Gastroenterologisk Selskab  

Rejsemedicin – forebyggelse af helbredsproblemer under udlandsophold
Overlæge Carsten Schade Larsen
Dansk Selskab for Infektionsmedicin  

Lungecancer og det nationale indikatorprojekt
Overlæge, ph.d. Torben Riis Rasmussen
Dansk Lungemedicinsk Selskab

Folkesundhed og Geriatri
Lektor, overlæge, ph.d. Karen Andersen-Ranberg
Dansk Selskab for Geriatri

Foredragskonkurrence

Pulse pressure predicts all-cause and cardiovascular mortality, cardio- vascular events and progression to end stage renal failure in type 1 diabetic patients
Læge, ph.d.-stud. Simone Theilade

Rhythm control in patients with atrial fibrillation increases the number of admissions
Læge Janne Fristrup Qvist, Hvidovre Hospital, Kardiologisk Afd.

Hjertestopkald: Et svagt led i overlevelseskæden – en standard savnes
Reservelæge, ph.d. Bo Løfgren

Brugen af glucose-sænkende medicin og risikoen for at udvikle cancer: relation til behandlingslængde og kumuleret dosis
Stud.med., forskningsassistent Charlotte Andersson

Capillaries prevail at bone remodelling sites in adult human bone
Reservelæge, ph.d.-stud. Helene Bjørg Kristensen

Impact of glycemic control on the effect of direct renin inhibition in the AVOID study
Læge, videnskabelig assistent Frederik Persson

Vinder af foredragskonkurrencen blev reservelæge, ph.d.-stud. Helene Bjørg Kristensen

Til topÅrsmøde med overrækkelse af Hagedorn Prisen 2010
Billeder - Referat - Program

Årets Hagedorn prismodtager 2010
Professor, overlæge, dr.med. Torsten Toftegaard Nielsen

Foredrag:
Tuning af hjertets motorer - mitokondrierne - fremtidens behandlingstilbud eller en utopi ?

Faglige indlæg
Hvilken betydning har comorbiditet på udredning og behandling af intern medicinske sygdomme

Begrebet comorbiditet – en introduktion
Professor, overlæge, dr.med., ph.d. Henrik Toft Sørensen

Comorbiditet og allogen knoglemarvstransplantation
v/reservelæge Brian Kornblit, Dansk Hæmatologisk Selskab

Efter blodproppen – hvad ved vi om betydningen af comorbiditet hos
hjertepatienten?

v/overlæge, dr.med. Mogens Lytken Larsen, Dansk Cardiologisk Selskab

Blødningsforstyrrelser og endoskopi
v/overlæge, ph.d. Jens Kjeldsen, Dansk Gastroenterologisk Selskab

Betydningen af comorbiditet for risiko og prognose hos patienter med
pneumoni og bakteriæmi

v/afdelingslæge, ph.d. Reimar W. Thomsen, Dansk Selskab for
Infektionsmedicin

Betydningen af comorbiditeter for udredning, vurdering og behandling af kronisk obstruktiv lungesygdom, KOL
v/ledende overlæge, dr.med. Peter Lange , Dansk Lungemedicinsk Selskab

Hjertekarsygdom ved kronisk nyreinsufficiens
v/overlæge, ph.d., dr.med. Susanne Bro, Dansk Nefrologisk Selskab

Multimorbiditet og geriatrisk screening
v/ledende overlæge, ph.d. MPA Finn Rønholt, Dansk Selskab for Geriatri

Øget risiko for iskæmisk hjertesygdom ved inflammatoriske reumatiske
sygdomme

v/klinikchef, dr.med. Søren Jacobsen , Dansk Reumatologisk Selskab

Ernæringsrehabilitering af patienter med svær anorexia nervosa
v/overlæge, ph.d. René Klinkby Støving, Dansk Endokrinologisk Selskab

Hvad er akutmedicinerens rolle og opgaver i behandlingen af den akutte medicinske patient?
v/speciallæge Jakob Lundager Forberg, Dansk Selskab for Akutmedicin

Foredragskonkurrence

Vitamin D levels and mortality in type 2 diabetes
v/læge, ph.d.-stud. Christel Jørgensen

Risikostratificering af akut indlagte medicinske patienter
v/reservelæge, ph.d.-stud. Mikkel Brabrand

Brugen af non-steroide anti-inflammatoriske lægemidler (NSAID) er associeret til øget cerebrovaskulær risiko blandt raske mennesker
v/reservelæge Emil Loldrup Fosbøl

Pregnancy-induced increase in circulating IGF-I is associated with progression of diabetic retinopathy
v/reservelæge, ph.d. Lene Ringholm

Vinder af foredragskonkurrencen blev reservelæge Emil Loldrup Fosbøl

Til topEuropean School of Internal Medicine 2009
Deltagerne i 2009 - Gruppearb. på The Royal College of Physicians

Til top

Årsmøde med uddeling af Hagedorn-Prisen den 6. marts 2009
Program - Billeder

Årets Hagedorn prismodtageren 2009
Professor, overlæge, dr.med. Sten Madsbad, Hvidovre Hospital

Foredrag:
Remission af type 2 diabetes efter gastric bypass kirurgi – et medicinsk mysterium

Faglige indlæg – Intern Medicin på tværs

Fortidens succes – fremtidens udfordring
Overlæge, dr.med. Lars Søndergaard
Dansk Cardiologisk Selskab

Den gode vilje og andre våben. Tværsektorielt samarbejde om etniske minoriteters sundhed
Overlæge, ph.d. Morten Sodemann
Dansk Selskab for Infektionsmedicin

Den Fynske Model for diabetes omsorg
Professor Henning Beck-Nielsen
Dansk Endokrinologisk Selskab

Nyretransplantation hos børn og unge
Overlæge, ph.d. Helle Thiesson
Dansk Nefrologisk Selskab

Patientforløb – tværsektorielt samarbejde
Overlæge, dr.med. Carsten Hendriksen
Dansk Selskab for Geriatri

Intern medicin: Gastroenterologi/Hepatologi i fremtidsperspektiv
Overlæge, dr.med. Inge Nordgaard-Lassen
Dansk Gastroenterologisk Selskab

Varetagelse af tuberkulose i et lavincidentland
Overlæge, dr.med. Ole Hilberg
Dansk Lungemedicinsk Selskab

Arvelighed og RA
Overlæge, ph.d. Anders Svendsen
Dansk Reumatologisk Selskab

Arvelige hæmoglobinsygdomme i indvandrerbefolkningen
Overlæge, dr.med. Henrik Birgens
Dansk Hæmatologisk Selskab

Perspektiver i speciallægeuddannelsen i de intern medicinske specialer
Overlæge, lektor Ellen Holm
og overlæge, lektor Henrik Ancher Sørensen

Foredragskonkurrence

Nyrebeskyttende effekt af aliskiren, irbesartan eller kombinationen, hos patienter med type 2 diabetes, hypertension og albuminuri
Læge Frederik Persson

Urinary liver-type fatty acid-binding protein increases with levels of albuminiuria in type 1 diabetic patients, and is reduced with ACE inhibition
Læge, videnskabelig assistent Stine Elkjær Nielsen

Rebound acid hyper secretion induces acid related symptoms in healthy volunteers after withdrawal of PPI therapy. A randomised, placebo controlled, double-blind trial
Læge Christina Reimer

Sustained Effect of Interleukin-1-Receptor Antagonist Treatment on Beta-Cell Function in Type 2 Diabetes Mellitus
Læge Claus Morten Larsen

Vinder af foredragskonkurrencen blev Læge Christina Reimer

 

Til top

Årsmøde med uddeling af Hagedorn-Prisen den 7. marts 2008
Program Billeder

Årets Hagedorn prismodtager 2008
Lektor, overlæge, dr.med. Gorm Boje Jensen, Kardiologisk Klinik, Hvidovre Hospital

Præsentation
30 års klinisk kardiovaskulær epidemiologi

Faglige indlæg – Frontiers of Internal Medicine - fremtidsmedicin

Biologisk risikovurdering og behandlingsstrategier ved CLL
Overlæge, ph.d. Jesper Jurlander

Stamcellebehandling ved kronisk iskæmisk hjertesygdom
Overlæge, dr.med. Jens Kastrup

Inflammatorisk tarmsygdom, stamcelle- og biologisk lægemiddel behandling
Overlæge, dr.med. Pia Munkholm

Genetik og bivirkninger til antiretroviral terapi
Overlæge, dr.med. Thomas Benfield

Type 2 diabetes – en inflammatorisk sygdom?
Professor, overlæge, dr.med. Thomas Mandrup-Poulsen

Overskridelse af ABO barrieren ved nyretransplantation
Overlæge, dr.med. Søren Schwartz Sørensen

EBUS og EUS – endoskopiske ultralydsteknikker i udredningen af
patienter med lungecancer
Overlæge Klaus Richter Larsen

Behandling af arthritis med anti-TNF siRNA koblet til ketosan
nanopartikler
Afdelingslæge Bent Deleuran

Det lange liv. Vil et længere liv også føre til flere gode leveår? Centerleder, lektor Bernard Jeune

Foredragskonkurrence

Forholdet mellem HbA1c og det gennemsnitlige blodglukose
Læge Rikke Borg

Lower levels of circulating IGF-I in type 1 diabetic women with frequent severe hypoglycaemia during pregnancy
Reservelæge, ph.d.stud. Lene Ringholm

Tidsforløbet af antihypertensiv og antiproteinurisk effekt af aliskiren hos
patienter med type 2 diabetes
Læge, videnskabelig assistent Frederik Persson

Vinder af foredragskonkurrencen blev Læge Rikke Borg

 

Til top

Årsmøde den 2. marts 2007
Program

Årets Hagedorn prismodtager 2007
Professor, overlæge, dr.med. Hendrik Vilstrup, Hepatologisk - Gastroenterologisk afdeling, Århus Universitet /Århus Sygehus

Se Præsentation

Øvrige Præsentationer

Osteoporose
Overlæge, ph.d. Bo Abrahamsen

Behandling af HIV inficerede personer
Afdelingslæge, dr.med. ph.d. Terese Katzenstein

Den kroniske dialysepatient
Overlæge Johan Vestergaard Povlsen

Rehabilitering af patienten med kronisk hjerteinsufficens
Overlæge, ph.d. Hanne Rasmusen

Hvorfor falder gamle – og hvad gør vi ved det?
Overlæge, lektor Ellen Holm

Nye behandlingsmuligheder af de hyppigste gigtsygdomme (leddegigt og rygsygdomme – usikkerhed omkring indikationer og langtidseffekter
Klinikchef, dr.med. Jesper Nørregaard

Malign og kronisk: nonsens eller realitet? Nye paradigmer i hæmatologien
Overlægevikar Jesper Stentoft

Den Nationale Chron/Colit database
Overlæge, ph.d. Jens Kjeldsen

Behandling, rygning og rehabilitering
1. reservelæge Torgny Wilcke

Foredragskonkurrence

Radioiodine treatment of hyperthyroidism and goiter: The risk of overlooking thyroid cancer
Læge Anders Vej-Hansen

The combined impact of multiple genetic markers on type 2 diabetes risk - a paradigm for future predictive and preventive initiatives for common polygenic disorders
Læge Niels Grarup

Physical activity and deterioration of glucose tolerance – the Inter99 study
Læge Susanne Engberg

Vinder af Foredragskonkurrencen blev Læge Niels Grarup

 

Til top


Årsmøde den 3. marts 2006
Det årlige Hagedorn-møde med uddeling af HagedornPrisen fandt sted fredag den 3. marts 2006.

Årets Hagedorn prismodtager 2006 blev:

Professor, overlæge, dr.med. Allan Flyvbjerg
Medicinsk afdeling M (endokrinologi og diabetes)
Århus Sygehus
8000 Århus C

Se præsentation

Se program for mødet.

Se præsentationerne fra dagen:

Akut Infektionsmedicin / Merete Storgaard
Stratificering af patienter med KOL / Klaus Phanareth
NIV-behandling af patienter med KOL / Ejvind Frausing Hansen
Akut gastrointestinal variceblødning / Jens F. Dahlerup
Akut geriatri / Finn Rønholt Hansen
Ketoacidose / Jens Friis Bak
Milepæle i Kardiologien / Søren Galatius
Akut hæmatologi / Peter Hokland

Til top

 

Konference "Det medicinske patientforløb" 18. januar 2006

Konferencen var arrangeret af Dansk Selskab for Intern Medicin i samarbejde med Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen, Amtsrådsforeningen og H:S.

Se program og referat.

Læs sundhedsministerens åbningstale her

Se øvrige oplæg:

Direktør Finn Kamper-Jørgensen
Kvalitetschef Lisbeth Rasmussen / Overlæge Jørgen Steen Andersen
Medicinaldirektør Jens Kr. Gøtrik
Ledende overlæge Inger Søndergaard
Sygeplejedirektør Anna Guttesen
Formand for Yngre Læger, læge Mette Worsøe
Alment praktiserende læge Lars Rytter
Borgmester Vagn Ry Nielsen
Cheflæge Anne Thomassen
Amtsborgmester Bent Hansen

 

Til top

 

Sidst opdateret: 27. januar 2015